Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte onsdag 28 november 2018

11 JUN 2018 23:45
  • Uppdaterad: 12 JUN 2018 10:13

Bäste XV-seglare,

Härmed kallas du till årsmöte i Svenska XV-Jakt Sällskapet onsdagen den 28 november 2018

Förslag till dagordning:

     1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

    3.     Fastställande av föredragningslista.

    4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    5.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

    6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det   se­naste räkenskapsåret.

    7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

    8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

    9.     Fastställande av medlemsavgifter.

  10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

  11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  12.     Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c)  revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f)  beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud).

g) Val av Technical Supervisor inom IM-XVIYRA

Plats: Hemma hos Mats Åkerblad, Granhällsvägen 8, Stocksund

Tid: 19:00

 

Efter mötet avslutar med middag på Sällskapets bekostnad.

 

Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 12 november.

 

 

Styrelsen

Skribent: Ulf Torberger
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska XV-Jakt SS
Ulf Torberger, Jaktvägen 81
18742 Täby

Kontakt:
Tel: 087584101, 08854665
E-post: ulf.torberger@gmail....

Se all info