Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte i Svenska XV-Jakt Sällskapet 20 oktober 2016

25 SEP 2016 22:44
Kallelse till årsmöte i Svenska XV-Jakt Sällskapet. Torsdag 20 oktober kl. 18:00. Plats Åkerblads Arkitekkontor, Karlavägen 119, 1tr ned. Stockholm.
  • Uppdaterad: 10 FEB 2018 19:46

Årsmöte i Svenska XV-Jakt Sällskapet 2016

Dagordning:

    1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

    3.     Fastställande av föredragningslista.

    4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    5.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

    6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det   se­naste räkenskapsåret.

    7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

    8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

    9.     Fastställande av medlemsavgifter.

  10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

  11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

            a) EM i XV-klassen 2017. Styrelsen presenterar planering och budget.

  12.     Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c)  revisorer  för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f)  beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

 

 

Skribent: Ulf Torberger
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska XV-Jakt SS
Ulf Torberger, Jaktvägen 81
18742 Täby

Kontakt:
Tel: 087584101, 08854665
E-post: ulf.torberger@gmail....

Se all info